31
ag.

Ajuts FEADER convocatòria 2017

Ajuts per fomentar projectes d’inversió executats a Catalunya, destinats a la transformació i/o comercialització d’aliments; o que contribueixin a la mitigació del canvi climàtic, en la transformació d’aliments.

Termini orientatiu de sol·licitud: de 15 de Setembre a finals d’Octubre.

Pressupost inicial: 27.000.000 euros

Import d’inversió subvencionable màxim: 5.000.000 euros

Import d’inversió subvencionable mínim: 60.000 euros

Beneficiaris: PIME o grans empreses que manipulem o transformen, i comercialitzen productes agraris de l’annex I del tractat FUE, queden exclosos els productes de la pesca, vitivinícoles i forestals.

Inversions elegibles a fons perdut:

Operació 04.02.01 – Destinats a la transformació i/o comercialització d’aliments.

Operació 04.02.02 – Que contribueixin a la mitigació del canvi climàtic, en la transformació d’aliments.

Import de l’ajut: màxim del 40% de la inversió elegible a fons perdut.

 

Per a més informació poden contactar amb nosaltres a: info@proega.net