18
febr.

PREMI EMPRENEDORIA QUINTANES – BBVA

PREMI QUINTANES BBVA PETIT
La Fundació Antiga Caixa Manlleu conjuntament amb el BBVA, Casa Tarradellas i l’Escola EFA Quintanes, promouen la convocatòria d’un Premi a l’emprenedoria. Es poden presentar
autònoms i petites empreses establertes a Catalunya que desenvolupin les seves activitats en els sectors agrari, forestal i de la jardineria.

OBJECTIUS DE LA CONVOCATÒRIA
• Reconèixer i fomentar els valors de l’emprenedoria per a les empreses del món rural en els sectors agrari, forestal i de la jardineria i altres estretament vinculats amb aquest.
• Valorar i difondre el desenvolupament d’activitats i iniciatives empresarials viables i innovadores en el món rural.
• Impulsar la utilització de criteris de sostenibilitat per les empreses de l’entorn rural i dels sectors esmentats.
• Afavorir la creació de sinèrgies i vincles de proximitat entre les empreses d’aquest entorn.
• Potenciar la tasca desenvolupada des de l’Escola EFA Quintanes en pro del medi rural i la col·laboració de les entitats participants com el BBVA-CX i Casa Tarradellas amb els emprenedors del món rural.