09
maig

Convocatòria Ajuts Grups Operatius 2016

El DOGC ha publicat l’ORDRE ARP/96/2016, de 27 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts a la cooperació per a la innovació a través del foment de la creació de Grups Operatius de l’Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles i la realització de projectes pilot innovadors per part d’aquests grups (operació 16.01.01), i es convoquen els corresponents a 2016.

Aquests ajuts s’emmarquen dins el Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya per al període 2014-2020, període en què la innovació constitueix una prioritat transversal per als objectius de la Unió Europea. La innovació és fonamental per tal de promoure un sector agroalimentari i forestal eficient des del punt de vista dels recursos utilitzats i per afavorir la seva competitivitat i diversificació.

En aquest sentit, els Grups Operatius constitueixen un instrument d’innovació que permet al sector resoldre problemàtiques concretes o aprofitar oportunitats detectades, a partir del treball col·laboratiu entre diferents entitats (empreses agràries o forestals, cooperatives, indústries agroalimentàries, agrupacions de productors, universitats, centres de recerca i altres agents de la cadena). Aquests ajuts incentiven el plantejament i redacció de projectes d’innovació i la realització de projectes pilot innovadors per part d’aquests Grups Operatius.

Per a més informació podeu contactar amb nosaltres a: info@proega.net