11
gen.

Ajudes d’autoconsum i emmagatzematge amb energies renovables

Aquestes ajudes de l’Institut Català d’Energia (ICAEN) tenen com a objectiu promoure la generació i acumulació d’energia obtinguda a partir de fonts renovables (fotovoltaica, eòlica, geotèrmia) en diferents percentatges segons la potència necessària, en l’àmbit industrial i de serveis. Sempre per a l’Autoconsum (Fotovoltaica, Eòlica) de l’empresa sol·licitant.

Descarregueu-vos en aquest enllaç el pdf informatiu de les ajudes: ICAEN autoconsum.